Z duchovních hlubin až k horským štítům

Je tomu už pár týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se život vrací do svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad, kde jsme prožili exercicie pod vedením našeho nového spirituála P. Vladimíra Schmidta. Pro nás všechny to byl čas modlitby, ztišení i naslouchání. Po exerciciích jsme se však letos nevraceli zpět do semináře, ale využili možnosti strávit týden v nádherném prostředí italských Dolomit. Zde nás v krásném horském údolí v obci St. Martin/Gsies v Pastoračním domě Velehrad čekalo milé přivítání místních a týden plný zážitků. Neobvykle příznivé počasí nám dovolilo zažít nádherné horské túry plné krásných výhledů, vyzkoušet si via ferraty na skalních stěnách, vystoupat až na vrchol horského masívu Lagazuoi tunelem prokopaným za 1. světové války, načerpat atmosféru blízkých městeček či využít sklizně místní jahodárny.

S novými silami tak vstupujeme do dalšího akademického roku a těšíme se, co nového nám přinese.

Tomáš Zámečník,

bohoslovec 2. ročníku

Foto: P. Vladimír Schmidt

Z duchovních hlubin až k horským štítům, snímek Vladimír Schmidt 02 Z duchovních hlubin až k horským štítům, snímek Vladimír Schmidt 03 Z duchovních hlubin až k horským štítům, snímek Vladimír Schmidt