Všichni v Kristově škole

V neděli 21. 10. 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři (AKS) uskutečnilo setkání rodičů seminaristů prvního ročníku s představenými AKS a všemi bohoslovci. Prvním bodem programu byla společná mše svatá v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje, kterou celebroval rektor semináře, P. Pavel Stuška. V úvodu přivítal všechny přítomné a představil vicerektora AKS, P. Pavla Šupola, a spirituála AKS, P. Jana Szkanderu, který později pronesl homilii. V ní připodobnil celé setkání ke třídním schůzkám. Ovšem s tím rozdílem, že v semináři jsme žáci všichni – učiteli nejsou představení, ale samotný Kristus. Po mši svaté se asi padesátka přítomných přesunula na slavnostní oběd do jídelny semináře, kde prváky s jejich rodinami obsluhovali bohoslovci z vyšších ročníků. Po obědě následovalo krátké slovo jednotlivých představených a další program byl již individuální.

Josef Kvapilík,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Václav Slivka

Snímek Václav Slivka 01 Snímek Václav Slivka 02