Víkend v tichu a naslouchání

Druhý březnový víkend patřil v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci již tradičně postní duchovní obnově VIR pro mladé muže. O duchovní stránku obnovy se postaral P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou. Názvem obnovy bylo Apoštolem proti své vůli. Otec Jan zdůraznil, že jako pokřtění a biřmovaní patříme ke Kristu a ať chceme či nechceme, jsme také apoštoly v tomto světě. „Při hlásání evangelia můžeme mít touhu lidem omlátit Bibli o hlavu a přitom zapomínáme na to lidské, obyčejné. U Ježíše Krista, když hlásal evangelium, lidé nejprve vnímali jeho lidství. Viděli, jak mluví, jak jedná a jak přistupuje k různým lidem. A až po tomto prvotním navázání kontaktu je vedl k tomu, že je nejen člověkem, ale také i Bohem,“ poznamenal. Ve svých promluvách pak vycházel z knihy Garyho Chapmana Láska jako životní styl. Celý víkend probíhal v milé a přátelské atmosféře. Tento čas ticha a naslouchání s námi prožilo 35 mladých mužů, kteří přijeli ze všech koutů naší země.

Pavel Fiala,

bohoslovec 4. ročníku

Foto: Lukáš Gelnar

VIR 02_snímek Lukáš Gelnar VIR 04_snímek Lukáš Gelnar VIR_snímek Lukáš Gelnar