Víkend s rektorem a spirituálem

Ve dnech 27.–29. října 2017 se bohoslovci zúčastnili se svými představenými akce, která
nesla název „Víkend s rektorem a spirituálem“. Dějištěm byla fara ve Velkých Losinách a
blízké okolí. V sobotu bohoslovci s místním panem farářem Milanem Palkovičem vyrazili na
pouť, jejímž cílem byla Vřesová studánka v nadmořské výšce 1290 m. Vrcholem nedělního
dne bylo společné slavení bohoslužeb s místními farníky.

Drevo