Víkend s biskupy

Víkend 9.–11. března se nesl v moravských diecézích ve znamení setkání s biskupy.

Devět olomouckých bohoslovců se čtyřmi studenty Teologického konviktu vyrazilo do Boršic na Uherskohradišťsku, kde je přivítal místní farář Anton Kasan a povyprávěl jim stručně svůj životní příběh. Páteční program pokračoval adorací, kterou vedl otec arcibiskup Jan Graubner,  a zábavním večerem se společenskými hrami. Sobotní program musel být upraven; místo celodenního výletu se bohoslovci s otcem arcibiskupem vydali na pohřeb jezuitského kněze Františka Měsíce, který dlouhé roky působil na Svatém Hostýně; zde byl také pohřben. Po příjezdu z pohřbu mohli bohoslovci osobně pohovořit s otcem arcibiskupem, čehož mnozí využili. Sobotní den byl završen návštěvou místního vinného sklepa a rodného domu P. Josefa Cukra, jezuity, který byl sedm let vězněn komunistickým režimem. V neděli otec arcibiskup bohoslovcům přednesl katechezi o Panně Marii a pak společně s místními farníky slavili nedělní mši svatou.

Olomoučtí bohoslovci děkují boršickým farníkům za vřelé přijetí a zvláště za nedělní oběd. Ohlasy ze setkání jsou pozitivní, jak dokládá i bohoslovec Jakub Gajdošík: „Udržet dobré společenství mezi bohoslovci není jednoduché, ale velice potřebné s výhledem na budoucí kněžský život. Akce tohoto tyto typu vnímám proto pozitivně a těším další víkendové setkání bohoslovců s otcem arcibiskupem.“

Bohoslovci z ostravsko-opavské diecéze strávili víkend s pomocným biskupem Martinem Davidem v Malé Morávce, kde působí otec Karel Rechtenberg. Ještě v pátek se stihli zúčastnit mše svaté v rámci akce 24 hodin pro Pána v bruntálském kostele. Hlavní náplní sobotního dne se stal odpolední výstup na nejvyšší vrchol Moravy – Praděd, na němž stále panovalo zimní počasí. Po návratu z výletu bohoslovci i otec biskup zavítali k jednomu místnímu farníkovi, který je ve svém domě pohostil chutným jídlem. Čtvrtou neděli postní účastníci prožili duchovně, nechyběla katecheze otce biskupa a společná nedělní mše s farníky. Jeden z přítomných bohoslovců Jan Slepička k víkendu dodává: „Myslím, že celý víkend proběhl ve velice přátelském a pohodovém duchu. Nebyla nouze o četné humorné situace, do kterých se zapojil i o. biskup, např. účastí některých společenských hrách. Velice také oceňuji jeho nedělní katechezi o eucharistii, v níž nám před blížícími se velikonočními svátky připomněl význam a hloubku této svátosti.“

Brněnští bohoslovci přijeli za svými biskupy přímo do biskupského města, zázemí jim tvořila farnost Brno-Obřany, již duchovně vede otec Josef Večeřa. V pátek večer se bohoslovci sešli s místním společenstvím mládeže, které povzbudili v cestě za Kristem. Větší část sobotního dne prožili bohoslovci s diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem, jehož navštívili v jeho rezidenci. Toto setkání reflektuje bohoslovec Josef Janoušek: „Tento čas byl krásným setkáním v modlitbě, při rozhovoru a také u společného oběda. Pro nás bohoslovce bylo povzbuzením to, že jsme měli možnost být tímto způsobem sami se svým biskupem. A snad i otec biskup se s námi cítil jako se svými syny.“ V neděli přijel za bohoslovci do farnosti Brno-Obřany pomocný biskup Pavel Konzbul, který s nimi slavil mši svatou, následovalo společné setkání s farníky ve farní kavárně.

IMG_6986 DSC_0043

Jan Slepička,
bohoslovec