VIA slaví kulatiny!

Letos v srpnu se už po desáté konalo v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci duchovní cvičení pro mladé muže. Toto duchovní cvičení s názvem VIA – cesta, je zaměřené na rozlišování povolání. Tento rok pomáhal na cestě účastníkům otec Karel Janů z farnosti Slavonice. Součástí programu byly promluvy, mše svaté, každodenní adorace, modlitba růžence a příležitost slavení svátosti smíření. S průběhem duchovního cvičení, jako každý rok, pomáhali bohoslovci, kteří se již těší na příští ročník.

Petr Hyánek,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: František Šary

Snímek František Šary