„Veni sancte“ v kostele Panny Marie Sněžné

V pondělí 18. září 2017 se bohoslovci zúčastnili zahajovací mše „Veni sancte“ Cyrilometodějské teologické fakulty, kterou tato vzdělávací instituce slavnostně vstoupila do akademického roku 2017/2018. Mši svatou sloužil velký kancléř fakulty, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Prakticky všichni bohoslovci se zapojili asistencí při mši, zpěvem či fotografováním.

Po slavnostní mši svaté studenti pro své vyučující a jiné zaměstnance fakulty připravili oběd v seminární jídelně. Tento čas byl především příležitostí k vzájemnému sblížení a také gestem vděčnosti za vstřícný přístup fakulty směrem k semináři.

DSC_0081

Jan Slepička
bohoslovec 1. ročníku