Veni Sancte CMTF

V pondělí 17. 9. jsme mohli s otcem arcibiskupem Janem slavnostně zahájit nový, a například pro mě první, akademický rok na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Do studentského kostela Panny Marie Sněžné jsme se vydali okolo osmé hodiny dopoledne, abychom v devět hodin již byli připraveni na mši svatou. A co že jsme dělali tu hodinu? Někteří cvičili zpěv a jiní zase pilovali své ministrantské dovednosti, aby celá slavnost měla hladký a důstojný průběh. Protože jsme již studenti vysoké školy a studujeme řečtinu, dostali jsme od otce arcibiskupa Jana za úkol vytvořit nový překlad Písma svatého. Ano, je tomu tak. Na tomto překladu nemáme pracovat jen my studující, ale každý člověk dobré vůle. Jedná se totiž o překlad Bible do našich skutků a do našeho života! Takto povzbuzeni se vydáváme bojovat dobrý boj nejen na fakultu, ale i do kněžského semináře. Bojujte i vy!

Jakub Ertl,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Velena Mazochová

Snímek Velena Mazochová, Veni Sancte 01 Snímek Velena Mazochová, Veni Sancte 02