V katedrále za sv. Vincentem

V pondělí 28.10.2019 se stala olomoucká katedrála místem, kam byly převezeny k veřejné úctě ostatky sv. Vincence z Pauly. Stalo se tak v rámci akce, kterou pořádá Misijní společnost sv. Vincence de Paul, během které putuje relikviář se srdcem světce po České republice. Modlitba růžence, mše svatá, přednáška „Sv. Vincenc – reformátor láskou“, povídání o zázračné mariánské medailce – to byl v krátkosti program tohoto pondělí. V tento den jsme se účastnili úcty k tomuto obdivuhodnému světci i my, bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Jistě bylo vhodné, abychom se setkali s tímto svatým, který stál u zrodu moderní evropské charity a péče o chudé. Vždyť i my budeme, dá-li Pán,  jednou vysláni k těm, kteří jsou chudí na těle nebo na duši. Na závěr mše svaté, kterou sloužil otec biskup Josef Nuzík, jsme slyšeli povzbuzení, které může každý vztáhnout ke svému životu: Jít tichým a jednoduchým způsobem života jako sv. Vincent z Pauly.

Josef Janoušek,

bohoslovec 3. ročníku

Foto: Pavel Langer (Člověk a víra)

Sv.Vincent,snímekPavelLanger,ČlověkaVíra_optimized Sv.Vincent,snímekPavelLanger,ČlověkaVíra02_optimized