Ustanovení nových lektorů

„Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.“

Tato slova zněla v neděli 17. února v naší seminární kapli a patřila zejména nám, bohoslovcům třetího ročníku, jmenovitě Josefu Biernátovi, Karlu Honkovi a Janu Kříži. Službu lektorátu nám udělil Mons. František Václav Lobkowicz, sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze. Při mši svaté i následně u oběda panovala přátelská atmosféra. Otec biskup se s námi dělil o své zkušenosti, radosti a starosti kněžského života.

Cestu k udělení lektorátu bohoslovec vlastně nastupuje dávno před vstupem do semináře. Naučit se srozumitelně číst představuje základ, na který se postupně navazuje teoretickým biblickým vzděláním a praktickým uměním vystupování před lidmi. V našem semináři se pak přidává speciální kurz kultury slova s paní MgA. Martinou Pavlíkovou, který trvá jeden akademický rok s individuální výukou a praxí. To vše máme propojovat se svým duchovním životem.

Lektorát je pro nás příležitostí k načerpání Božího požehnání, abychom Boží slovo dokázali správně číst i žít.

Josef Biernát,

bohoslovec 3. ročníku

Foto: Dominik Kovář

Ustanovení nových lektorů, snímek Dominik Kovář 02 Ustanovení nových lektorů, snímek Dominik Kovář 03 Ustanovení nových lektorů, snímek Dominik Kovář