Udělení kandidatury a akolytátu

Na začátku nového občanského roku – ve čtvrtek 2. ledna 2020 se v našem kněžském semináři konala opět malá slavnost. Při mši svaté udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner bohoslovci Josefovi Biernátovi akolytát a Františkovi Šarymu kandidaturu. Kandidatura je potvrzení rozhodnutí přistoupit k jáhenskému a později ke kněžskému svěcení. Jsou to v přirovnání s běžným životem jakési zásnuby s Církví. „Pro mě osobně je to obrovská radost, protože se posouvám blíž na cestě ke svěcení, ale uvědomuji si zároveň obrovskou odpovědnost. Odpovědnost za svůj život a závazek, který tímto dávám.“ Otec arcibiskup v homilii povzbudil všechny bohoslovce k hlubšímu vztahu s Hospodinem a jeho myšlenky se nesly i v oblasti kněžství a všech služeb, které bohoslovci během formace přijímají. Na konci mše svaté řekl otec arcibiskup myšlenku, která ve mně zarezonovala asi nejvíc: „Ticho je plné Tebe.“ Tato slova mají hluboký význam obzvlášť v čase, který věnujeme modlitbě a rozjímání. Po mši svaté se konala společná slavnostní večeře a možnost si popovídat neformálně s otcem arcibiskupem a představenými všech našich seminářů, kteří se slavnosti také zúčastnili.

František Šary,

bohoslovec olomoucké arcidiecéze

Foto: Lukáš Gelnar

Kandidatura a akolytát, snímek Lukáš Gelnar