Ubytování pro studenty

Kdo jsme

Pod správu arcibiskupského kněžského semináře spadají ubytovací zařízení pro studenty zvané Leopoldinum, Domeček, Stojanova kolej, Stojanova kolej-klášter.koleje

 

Poslání a cíle

Kromě ubytování studentů chceme podpořit všestranný harmonický rozvoj studentů v duchu křesťanství. Duchovní, vzdělávací a výchovnou práci zajišťuje olomouckým arcibiskupem pověřený kněz (P. Pavel Šupol) a řeholní sestra (Dagmar Trojanová), kteří jsou studentům k dispozici při různých duchovních akcích na jednotlivých kolejích.

 

Duchovní program

V ubytovacím zařízení zvaném Leopoldinum se nachází kaple Povýšení sv. Kříže, která je přístupná všem ubytovaným Leopoldina i Domečku. Kaple se nachází také na Stojanově koleji. Přítomnost pověřeného kněze P. Pavla Šupola, vicerektora kněžského semináře, umožňuje studentům: přijmout svátost smíření; duchovní rozhovor; účast na bohoslužbě; adoraci; biblické zamyšlení aj. V rámci budovy je možné využít prostor pro vytvoření společenství s duchovním zaměřením či různých zájmových kroužků. Jejich vznik a fungování závisí na samotných studentech s ohledem na jejich studijní povinnosti.

 

Ceník ubytování 2017/2018:

Stojanova kolej – buňkový systém

1 lůžko 2.700 Kč
2 lůžko 2.400 Kč
3 lůžko 2.100 Kč
4 lůžko 1.800 Kč

Stojanova kolej – klášter

1 lůžko /bez WC/ 2.600 Kč
2 lůžko /bez WC/ 2.300 Kč
3 lůžko /bez WC/ 2.000 Kč

Leopoldinum

1 lůžko /+ WC/ 3.000 Kč
2 lůžko /+ WC/ 2.700 Kč
3 lůžko /bez WC/ 1.800 Kč
4 lůžko /bez WC/ 1.800 Kč

Domeček

1 lůžko /bez WC/ 2.600 Kč
2 lůžko /bez WC/ 2.300 Kč
2 lůžko /+ WC/ 2.400 Kč
3 lůžko /bez WC/ 1.800 Kč
3 lůžko /+ WC/ 2.100 Kč
4 lůžko /bez WC/ 1.600 Kč

Podávání přihlášek

Od března 2017 je možné podávat přihlášky na akademický rok 2017/2018. Přihlášku je potřeba zaslat elektronicky na emailovou adresu s. Dagmar: dagmar.tr@seznam.cz

 

Kontakt na vicerektora

P. Pavel Šupol,

email: vicerektor.aks@arcibol.cz

 

Fotografie