U společných předků

Ve dnech 11. – 13. 10. 2019 proběhlo na Velehradě setkání všech bohoslovců a představených seminářů Čech, Moravy a Slovenska. Vzhledem k říjnovému termínu bylo celé setkání zaměřeno na misijní tematiku. Mottem setkání bylo: „Pokřtění a poslaní“. Velehrad nebyl jediné místo, kde setkání probíhalo. Část programu se konala v okolních farnostech, kde jsme se po příjezdu ubytovali v rodinách, které se nabídly k přijetí bohoslovce (Bohu díky za ně). Sobotu jsme již trávili všichni pospolu. Začali jsme společným růžencem a mší svatou v bazilice. Po ní následoval oběd a neformální setkání u kávy, kde byla příležitost k bližšímu poznání některých spolubratrů ze sousední země. Během toho paralelně probíhal program dobrovolných přednášek. Například o arcibiskupovi Stojanovi, nebo o náhrobku kardinála Špidlíka. Poté následovala série tří krátkých zamyšlení nad misijní tematikou od vyučujících z Cyrilometodějské teologické fakulty. Na závěr jsme společně zazpívali modlitbu Akathistos. Na konci modlitby nám ještě Řeckokatolický kněžský seminář z Prešova přichystal překvapení ve formě nádherného zpěvu dvou starobylých písní. Sobotu večer i celé nedělní dopoledne jsme opět strávili ve farnostech a po obědě už každý zamířil do svého domovského semináře.

I přes celkový počet, který přesahoval 300 lidí, jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle a navázat nové kontakty s těmi, kteří mají spolu s námi stejný cíl – následovat Krista skrze služebné kněžství. Věříme, že vzájemné modlitby nás budou posilovat ve vytrvalosti. A tak se, dá-li Pán, setkáme za pár let znovu.

Daniel Martinek,

bohoslovec 2. ročníku

Foto: František Ingr (Člověk a víra)

Pouť bohoslovců, snímek František Ingr, Člověk a Víra