Svět nás nechce, ale potřebuje!

Osmá neděle v mezidobí by mohla dostat přívlastek „životní“. Náš seminář navštívili čtyři lidé. Pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík jako delegát ČBK pro rodinu a další tři lidé, jejichž společným jmenovatelem bylo Hnutí Pro život (Human Life International). Prvním byl otec Shenan, prezident zmíněné celosvětové organizace, otec Francesco, ředitel římské pobočky, a paní Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR a zakladatelka Linky pomoci v českém centru.

Všichni jsme společně slavili mši svatou, kterou celebroval otec biskup. V jeho kázání zazněla slova o ochraně života v celé jeho délce, tedy od početí až po přirozenou smrt. Největší oporou v životě nám může a má být naroubování na Krista, potom náš život bude mít opravdový smysl a my poneseme dobré ovoce.

Po mši následoval velmi dobrý oběd a po něm snad ještě záživnější beseda s našimi hosty. Po uvedení od paní Rybové, v němž zmínila i situaci v České republice, se ujal slova otec Shenan. Z jeho úst jsme vyslechli mnoho věcných informací, které by při uvedení v jiném kontextu mohly být zdrojem strachu a beznaděje. V besedě (a bezpochyby i v otcově životě) byl však kladen důraz na odvahu. Odvahu živenou studiem a touhou po pravdě. Slyšeli jsme, že lidé touží po pravdě a o tom, jaká má být naše role v jejím sdělování. Vyslechnutá slova nás burcovala k odvaze bránit a ukazovat krásu života, krásu rodiny a krásu své identity. Krásu, kterou stojí za to žít v tomto světě, i když ten po těchto pilířích netouží.

Zakončím myšlenkou, která mě během besedy nejvíc zasáhla: „Svět nás nechce, ale potřebuje!“ Pro nás bohoslovce a dá-li Pán budoucí kněze, to byla slova hluboce pravdivá a aktuální.

Milan Pazdera,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Lukáš Gelnar

Svět nás nechce, ale potřebuje, snímek Lukáš Gelnar 02 Svět nás nechce, ale potřebuje, snímek Lukáš Gelnar