Svěcení se blíží

Už jen 100 dní zbývá do chvíle, kdy mají přijmout jáhenské svěcení dva bohoslovci z 5. ročníku, Jakub Lasák a Milan Maštera, a dva bohoslovci ze 4. ročníku, Dominik Kovář a Jan Pavlíček. Toto období bližší přípravy na svěcení bylo zahájeno ve čtvrtek 14. března 2019 slavnostními nešporami, které vedl Vojtěch Radoch, nynější seminární jáhen. Po jejich skončení a společné večeři představili budoucí svěcenci všem bohoslovcům, představeným semináře, řeholním sestrám a studentům Teologického konviktu scénku spojenou s pozváním ke společné modlitbě za kandidáty jáhenství a kněžství. Slavnostně jsme odhalili tablo, na kterém budeme odpočítávat dny do svěcení, zveřejňovat citát na den a též i životopisy budoucích jáhnů.

Prosíme vás o modlitby, abychom se dobře připravili na přijetí jáhenského svěcení a služby v církvi. Můžete se k nám připojit například každodenní modlitbou žalmů. Právě 14. 3. jsme se modlili žalm 100, další dny se budeme společně modlit sestupně jeden žalm za den až do dne svěcení. Děkujeme!

Dominik Kovář,

kandidát jáhenského a kněžského svěcení

Foto: Václav Slivka

Svěcení se blíží_ snímek Václav Slivka (2) Svěcení se blíží_ snímek Václav Slivka (3) Svěcení se blíží_ snímek Václav Slivka (4) Svěcení se blíží_ snímek Václav Slivka