Svátek Křtu Páně s otcem biskupem

Na svátek Křtu Páně nás svou přítomností povzbudil emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Sloužil pro nás a Teologický konvikt mši svatou. Dovolím si připomenout pár myšlenek z jeho homilie.

V úvodu kázání zavzpomínal na bohoslovecké časy, kdy se na vycházce modlili růženec a na svátek Křtu Páně rozjímali nad křtem Krista, při pohledu na tehdy ještě zamrzlou řekou Moravou. Pán přijal křest, aby se „namočil“ do svého údělu, aby byl s námi v našich hříších. I pro nás to znamená přijímat tento úděl, pokud chceme přijmout Krista. Tedy „namočit se“ spolu s Kristem do údělu života pro druhé. Být pro ně ve světě dnešní doby. Ve světě, který tápe a je plný konzumismu.

Závěr kázání byl zvlášť povzbuzující. Otec biskup při pohledu na nás připomněl, že v semináři je menší kvantita, ale Pán si může vybírat větší kvalitu. Také řekl, ať nezapomínáme na to, že jsme stále pod dohledem Boží milosti. K tomu bych mohl jen dodat: „Kéž by Pán našel v našich řadách opravdu muže, kteří horlí pro službu právě Jemu a bližním!“

I vám tímto přejeme, otče biskupe, do nového roku a také k Vašim narozeninám, Boží požehnání, ochranu Panny Marie, a ať jste stále pro nás vzorem na společné cestě!

Lukáš Janoušek,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Tomáš Vodehnal

Svátek Křtu Páně s otcem biskupem 01, snímek Tomáš Vodehnal Svátek Křtu Páně s otcem biskupem 02, snímek Tomáš Vodehnal Svátek Křtu Páně s otcem biskupem 03, snímek Tomáš Vodehnal