Společný víkend českých a moravských bohoslovců

Od pátku 22. dubna do neděle 24. dubna 2016 proběhl již tradiční společný víkend bohoslovců a představených pražského a olomouckého kněžského semináře. Tentokrát byli hostiteli v rámci pravidelné výměny olomoučtí představení semináře se svými svěřenci. Hlavní část české výpravy dorazila na nádvoří Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci kolem páté hodiny odpolední. Čekalo na ně oficiální přivítání a krátké komediální divadelně-hudební představení, v jehož závěru bohoslovci-herci příchozí hosty uvítali plody „órodné“ Hané – krajícem chleba s tvarůžky a štamprlí slivovice.

Po ubytování se všichni sešli v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje ke společným slavnostním nešporám a poté k večeři v seminární jídelně. Následoval individuální program po jednotlivých bohosloveckých ročnících. Svoje setkání měli pochopitelně i všichni představení, kteří se mohli během víkendu lépe poznat, podělit o zkušenosti a zážitky a do jisté míry i odreagovat. V sobotu ráno jsme se sešli po rozjímání ke mši svaté s ranními chválami, poté ke společné snídani. Celý den byl opět v režii jednotlivých ročníků, z nichž každý si vytvořil a zajistil svůj program. Nejčastěji se bohoslovci rozhodli využít příhodné počasí k výletům do přírody a prohlídkám zajímavých míst, doprovázeným společným sdílením a „pročištěním si hlavy“. V šest hodin večer opět proběhly v seminární kapli společné nešpory s následnou večeří v jídelně, po nichž bohoslovci prožili oddychový večer dle své libosti povětšinou přímo v budově semináře.

Nedělní den zahájila v sedm hodin ranní modlitba s rozjímáním. Po snídani a nácviku ministrantů a zpěváků vyvrcholil nedělní program mší svatou. Zbytek dopoledne se nesl ve znamení balení návštěvníků z Prahy a posledních vzájemných setkání. V poledne jsme zasedli ke společnému obědu, na jehož konci bylo setkání zakončeno poděkováním zástupců pražské výpravy a pozváním na další společný víkend – do Prahy na jaře příštího roku. Odjezd našich spolubratrů nedlouho po obědě byl již tečkou za krásným a zajímavým víkendem, který pro obě strany znamenal řadu podnětů, utužení starých přátelství a navázání nových vztahů a kontaktů, protáhnutí těla a nabrání zásoby kyslíku do plic během výletů a také ke společnému setkávání se s naším Pánem.

Fotogalerie