Slavnost Zjevení Páně

Dne 6. ledna 2016 přišli bohoslovci oslavit do olomoucké katedrály spolu s otcem arcibiskupem a dalšími věřícími slavnost Zjevení Páně. Poprvé v tomto akademickém roce se při pontifikální mši sv. ujali asistence u oltáře studenti Teologického konviktu. Žádná taková událost se neobejde bez náležitých příprav, a proto se studenti sešli v katedrále už hodinu přede mší k nácviku jejich služby.

V úvodu bohoslužby otec arcibiskup požehnal vodu, kterou byli následně všichni pokropeni na připomenutí vlastního křtu. V tento den hovoří evangelium o mudrcích, které hvězda přivedla do Betléma, kde se narodil Ježíš. Otec arcibiskup v kázání vycházel zejména z tohoto obrazu. Zamyslel se nad tím, co způsobilo, že mudrci mohli Ježíše nalézt. Důležitými podmínkami bylo to, že mudrci uměli číst znamení, že začali hledat a že se vydali na cestu. Dále věřící upozornil na rizika dnešní doby, které pocházejí z informačních technologií. Dnešní lidé totiž hledají informace (a mohou je najít velice snadno), ale už méně si kladou otázky po příčinách, a tak nemohou dojít ani prvotní příčině všeho. Podle otce arcibiskupa je nutné si klást otázky po příčinách a důsledcích, protože ten, kdo si je neklade, bývá snadno manipulovatelný. Po homilii bylo požehnáno ještě kadidlo a křídy mimo jiné i pro kněžský seminář, neboť večer po mši svaté seminární jáhni spolu se dvěma ministranty obešli všechny pokoje v semináři, aby jim požehnali.

Fotogalerie