Slavnost sv. Václava

28. září, v den české státnosti, se v hojném počtu shromáždili věřící v olomoucké katedrále, aby oslavili českého patrona svatého knížete Václava. Bohoslovci kněžského semináře v tento den při liturgii prosili za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal biskup Josef Hrdlička. Dotkl se aktuálních citlivých témat, které hýbou dnešním světem. Apeloval na hrdost a soudržnost českého lidu a ujistil nás o přítomnosti Boží slovy písně: „Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců, zachovej nám, Pane!“ Slavnostní liturgii obohatil svým zpěvem Dómský smíšený sbor z Brna, který po skončení mše svaté vystoupil ještě s krátkým koncertem duchovní hudby z tvorby Zdeňka Pololáníka. Celý den byla vystavena Eucharistie k osobní adoraci, která byla zakončena společnými prosbami a modlitbou dětí. Nakonec proběhla modlitba nešpor za účasti kanovníků olomoucké kapituly.

Fotogalerie