Šest nových akolytů

V neděli 9. prosince 2018 při mši svaté v kněžském semináři udělil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle službu akolyty šesti bohoslovcům: Jiřímu Dyčkovi, Janu Pavlíčkovi a Milanu Werlovi z brněnské diecéze a dále Pavlu Fialovi, Lukáši Gelnarovi a Dominiku Kovářovi z olomoucké arcidiecéze. Otec biskup v promluvě mimo jiné zmínil, že přijetí této služby se dá přirovnat k dosažení jednoho ze základních táborů při stoupání na vrchol vysoké hory. Touto horou však není kněžství, ale život s Kristem. Přitom s Kristem se samozřejmě setkáváme i na základních táborech. Postupně se učíme být s ním ve stále užším spojení. S tímto úzce souvisí také povolání každého člověka ke svatosti, o kterém hovořil otec biskup Pavel Posád na krátké duchovní obnově bohoslovců předcházející této slavnosti. Řekl mimo jiné, že svatost je pravým smyslem našeho života, a dodal, že opakem svatosti je spokojit se s průměrným životem.

Bohoslovci, kteří obdrželi službu akolyty, můžou např. podávat Eucharistii při mši svaté nebo ji nosit nemocným či vystavit k adoraci. Nemůžou jí však žehnat. K tomu je potřeba alespoň jáhenské svěcení. Pamatujme prosím na tyto bohoslovce v modlitbách, aby vytrvali nejen na cestě k jáhenskému a kněžskému svěcení, ale hlavně aby žili dobrý život s Kristem.

Milan Werl,

bohoslovec 4. ročníku

Foto: Antonín Matys
akolytát, snímek Václav Slivka