Seminární televize… živě

Jako každý rok, tak i letos proběhla v olomouckém semináři Mikulášská besídka. Tentokrát byla vyladěna téměř jako televizní program. Její součástí totiž byly scénky na námět pohádky S čerty nejsou žerty, televizní soutěž „5 proti 5“ a naneštěstí i reklama (vlastně naštěstí, protože i ta pobavila). Všechno samozřejmě v bohoslovecké úpravě s pořádnou nadsázkou a humorem. Letos se konalo i překvapení ve formě scénky našich představených. A tak se publikum mohlo pobavit i na účet bohoslovců. Po představení následovalo pohoštění. To však není to hlavní. Mnohem důležitější totiž je, kdo u toho jídla s námi byl. Letos jako hosté byli tradičně pozváni otcové biskupové, zaměstnanci ze semináře, pedagogové a zaměstnanci z fakulty, a také naši otcové faráři a mentoři (kněží, kteří po celou dobu formace v semináři doprovází bohoslovce po stránce pastorační v určené farnosti). Všem patří vřelý dík.

Daniel Martinek,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Josef Valenta, Václav Slivka

IMG_20190111_215732

Mikulášská 2018, snímek Josef Valenta