Růžencová pouť v Uherském Brodě

Stalo se již tradicí, že bohoslovci druhého ročníku společně se svým představeným knězem přijíždějí na Růžencovou pouť do Uherského Brodu. Letos jsme se společně s poutníky i místními farníky v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pomodlili růženec s krátkými zamyšleními, po kterém následovala mše svatá, kterou sloužil P. Pavel Stuška, náš nový rektor. Poté nás otec Pavel krátce představil a bohoslovec Jan Kříž stručně promluvil o své cestě do kněžského semináře. Nakonec jsme zazpívali mariánskou píseň Korunovaná hvězdami, a zbyl i čas pozdravit známé, kteří přišli.

Na tuto pouť máme krásné vzpomínky díky vřelému přijetí místními lidmi, příjemné cestě v dobré společnosti a Božímu požehnání, kterým nás Pán provázel.

SAM_5193

Josef Biernát
bohoslovec 2. ročníku