Rekolekce s otcem biskupem Pavlem Posádem

Každý měsíc v semináři probíhá víkendová rekolekce, krátká duchovní obnova, kdy se mají bohoslovci příležitost ke ztišení a k načerpání nových duchovních sil a podnětů. Rekolekci, která se konala 6.-8. listopadu, vedl světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Seminární prostředí mu bylo velmi blízké, protože zde byl jedenáct let spirituálem. S odkazem na nedávný eucharistický kongres zvolil otec biskup téma eucharistie a vycházel z myšlenek sv. Petra Juliána Eymarda. Ve svých promluvách mluvil o eucharistii jako o modlitbě, oběti a chlebu života. Poukazoval na to, že Ježíš není ve svatostánku pasivní, ale neustále se modlí k Otci. Zároveň jsou však v eucharistii přítomna všechna utrpení, zrady a zapření, která Ježíš zažil a zažívá od minulých, současných i budoucích učedníků. V poslední přednášce pak představil eucharistii jako lék proti hříchu a jako stravu, která má člověka proměňovat v Ježíše Krista.

Fotogalerie