Putování bohoslovců na Svatý Hostýn

Každoročně na přelomu měsíce dubna a května chodíme z Olomouce od kněžského semináře na pěší pouť na Svatý Hostýn za nová povolání k duchovnímu životu. Ta letošní, již desátá – jubilejní, se konala 29. – 30. dubna. Vyšlo nás celkem 13 a k cíli došli téměř všichni. Pouť byla krásná, sice fyzicky náročná, ale o to víc požehnaná. Ačkoliv v pátek na Hostýně sněžilo, na naši pouť se v sobotu rozjasnilo, takže jsme měli nejlepší počasí, jaké jsme si mohli přát. V neděli ráno ostatní bohoslovci dojeli autobusem do Bystřice pod Hostýnem a stoupali lesem vzhůru k bazilice Panny Marie. Dříve než začala mše svatá, jsme se společně s představenými pomodlili Cestu světla. Mše svatá byla vyvrcholením celé pouti. Hlavním celebrantem byl otec Antonín Štefek, rektor kněžského semináře. Odpoledne jsme navštívili muzeum Pearl Harbor v Loučce u Valašských Klobouk. Silným zážitkem pro nás byla část expozice, věnovaná vojenskému kaplanovi ctihodnému otci Emilu Kapaunovi a českým kněžím v odboji. Věříme, že naše pouť přinese své plody a v dalších letech nás bohoslovců bude chodit víc a více.

IMG_7498

fotogalerie

Jan Kříž
bohoslovec 1. ročníku