Připravení bohoslovci

V neděli 11. listopadu 2018 v seminární kapli svatých Cyrila a Metoděje řekli veřejně své: „Jsem připraven,“ bohoslovci 3. ročníku Josef Biernát ze Suché Loze, Jan Kříž z Blížkovic a Karel Honka z Opavy a byli tak otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem přijati mezi kandidáty kněžství a jáhenství. Při této slavnosti přijal z rukou otce arcibiskupa také službu lektora bohoslovec Lukáš Gelnar. Slavnosti se účastnily také rodiny a příbuzní bohoslovců 3. ročníku. Po slavnostní mši svaté následoval společný oběd v bohoslovecké jídelně.

Svatý papež Pavel VI. v apoštolském listě Ad pascendum píše: „V obřadu přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství kandidát veřejně projeví vůli obětovat se vykonáváním této služby Bohu a církvi a také veřejně vyjádři vůli přijmout svátostné svěcení – (duchovní zasnoubení)“. Je to tedy veřejné vyjádření rozhodnutí pokračovat v nastoupené cestě ke kněžství a zároveň také symbol, že jsou kandidáti přijati církví a ta souhlasí, že budou jednou vysvěceni na kněze, nebude-li shledána žádná závažná překážka.

Pamatujme proto prosím na tyto bohoslovce i nadále ve svých modlitbách!

Václav Slivka,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Václav Slivka

Kandidatura a lektorát, snímek Václav SlivkaKandidáti svěcení a lektor, snímek Václav Slivka (2)