Přijetí služby akolyty

O druhé neděli adventní, 6. prosince 2015, zavítal do seminární kaple svatých Cyrila a Metoděje otec biskup Josef Hrdlička, aby udělil sedmi bohoslovcům ze 4. ročníku službu akolyty. Akolytát je poslední předstupeň před jáhenským svěcením. Bohoslovcům je svěřován dar eucharistie. Mají pomáhat kněžím a jáhnům při mši svaté a v případě potřeby podávat svaté přijímání věřícím a roznášet nemocným. Na přijetí této služby se seminaristé připravovali rekolekcí – krátkou duchovní obnovou – kterou také vedl výše zmíněný biskup. Rekolekce se nesla v duchu Božího milosrdenství, což bylo příhodné téma v bezprostřední blízkosti před zahájením Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil papež František. Dny duchovní obnovy i nedělní liturgie byl čas intenzivní modlitby a krásným srdečným setkáním otce biskupa a seminaristů.

Fotogalerie