Přijetí služby akolyty

Třetí neděli adventní, 11. prosince 2016, přijalo šest bohoslovců z celé Moravy službu akolyty. Uděloval ji při mši svaté v seminární kapli svatých Cyrila a Metoděje otec arcibiskup Jan Graubner. Této události předcházela od pátečního večera duchovní obnova, kterou nás doprovázel světící biskup olomoucký Josef Hrdlička. Jsem velmi rád, že jsem mohl být mezi těmito šesti bohoslovci, kteří přijali tuto službu, ve které je nám svěřen tak velký dar – Eucharistie. Nyní můžeme v případě potřeby podávat lidem živého Krista, plně přítomného v malém kousku chleba. A mně samotnému to může pomoci, si plněji uvědomovat, koho přijímám ve svatém přijímání.

akolytat

fotogalerie

Jiří Klos
bohoslovec 4. ročníku