Přijetí mezi kandidáty kněžství

V neděli 12. 11. 2017 se v kněžském semináři uskutečnilo přijetí několika seminaristů mezi kandidáty jáhenství a kněžství, které udělil otec arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Celkem nás bylo šest kandidátů, a to čtyři bohoslovci z olomoucké arcidiecéze (Milan Maštera z farnosti Vyškov, Filip Hochman z farnosti Kyjov, Dominik Kovář z farnosti Lidečko a Lukáš Gelnar z farnosti Velehrad). Z brněnské diecéze byli dva kandidáti (Milan Werl z farnosti Brno – Obřany a Jiří Dyčka z farnosti Blansko). Bohoslovec Milan Maštera zároveň přijal službu lektorátu.

Na kandidaturu pohlížím jako na zasnoubení s Kristovou nevěstou. Vnímám to, jako veřejné i částečně závazné rozhodnutí pokračovat na cestě, pro kterou jsem se rozhodl, a to přijmout služebné kněžství. Také to platí i z druhé strany, kdy nás církev přijímá a souhlasí s tím, že jednou přistoupíme ke kněžskému svěcení, pokud nebude shledána žádná závažná překážka.

Při této slavnosti byly přítomny i naše nejbližší rodiny, se kterými jsme mohli být i u společného stolu. Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří nás doprovázejí jak svými modlitbami, tak i svými hmotnými dary.

Všem přeji požehnaný čas v přípravě na vánoční tajemství, kdy sám Bůh přišel k nám, aby nás spasil a vykoupil.

DSC_0168

Lukáš Gelnar
bohoslovec