Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství

První listopadový víkend bohoslovci v AKS v Olomouci prožili rekolekci, která v neděli vyvrcholila přijetím dvou bohoslovců třetího ročníku mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Rekolekci vedl Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Mluvil o milosrdenství, připravenosti k službě a zdůrazňoval bohoslovcům nutnost připodobnit své srdce srdci dobrého pastýře. Rekolekce byla ukončena v neděli, a to zpěvem Te Deum, kterým bohoslovci poděkovali za dary přijaté při rekolekci.

V 9:30 hodin začala významná událost zvláště pro seminaristy III. ročníku. Ti byli přijati při mši svaté v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje biskupem Pavlem Posádem mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Pro olomouckou arcidiecézi to byl bohoslovec Vojtěch Radoch a pro ostravsko-opavskou diecézi Jakub Lasák. Tuto slavnost spolu s nimi prožívaly i jejich rodiny.

Udílení kandidatury

fotogalerie

Vojtěch Radoch