Přijali jsme odpovědnost

O víkendu od 30. listopadu do 2. prosince se uskutečnila již tradiční adventní duchovní obnova pro muže s názvem VIR. Touto duchovní obnovou provázel P. Pavel Martinka, který působí ve farnostech Želechovice nad Dřevnicí a na Provodově. Tento čas s námi prožilo celkem 35 účastníků v tichu, modlitbě a přípravě na svátek Narození našeho Spasitele. Tématem této obnovy a ústředním motivem přednášek bylo přijetí odpovědnosti za svůj život. Sobotní dopoledne jsme prožili v kapli, kde zazněly dvě přednášky. Po obědě byla možnost modlitby růžence, která se uskutečnila v pěti kostelích. Večer jsme prožili v modlitbě adorace s možností přímluvné modlitby. Nedělní ranní program jsme začali netradiční modlitbou v přítmí, při níž jsme měli v rukou rozžaté svíce, které byly rozžaty od adventního věnce. Modlili jsme se při tom, aby toto světlo rozžatých svící nehořelo pouze vnějškově, ale aby Kristovo světlo zapalovalo i naše srdce a srdce druhých. Věřím, že po mši svaté, obědě a dobré kávě účastníci VIRu odjeli do svých domovů obohaceni a stanou se pro druhé obohacením.

Lukáš Gelnar,

bohoslovec 4. ročníku

Foto: Lukáš Gelnar
Přijali jsme odpovědnost_VIR_snímek Lukáš Gelnar