Předávání kněžských košil studentům 1. ročníku

Bohoslovci 1. ročníku dne 25.9.2015 obdrželi kněžské košile. Ty mají být vnějším znamením jejich vnitřní touhy po následování Krista a po službě lidem. Mají ze sebe svléci starého člověka i s jeho skutky a obléci se do nového. (srov. Ko 3,9-10)

Fotogalerie