Předávání klerik bohoslovcům 3. ročníku

Dne 30.9.2015 byla bohoslovcům 3. ročníku při liturgii nešpor předána klerika. Oblečení kleriky symbolizuje oblečení v Krista a jeho službu. Společně s klerikou byla také bratřím předána superpelice a cingulum, které nositeli připomíná tři evangelijní rady (čistotu, chudobu a poslušnost). Po nešporách se bohoslovci setkali k malému agapé.

Fotogalerie