Prázdniny s indiány

Na 14 dní jsem ke stavu bohoslovec na prázdninách přidal status indiána. Má tradiční role indiána a vedoucího na farním táboře musela nutně doznat změn.

Já, Milan Pazdera, Mahpeyia-he (Hora čnící do oblak), ohnivec a zástupce hlavního vedoucího jsem byl tedy přizván od našich dvou duchovních otců ke spolu vedení duchovních témátek či katechezí. Promluvy pro děti reagovaly na téma nemoci. Tohoto tématu jsme se dotýkali celým táborem, a to i v rámci hlavní programové linky. Hlavní oporou pro témátka nám nebylo nic menšího než evangelium sv. Matouše, které nám denně skrze misál dávalo úžasné texty o uzdravení těla i duše.

V celotáborové hře jsme stáli proti farmaceutické společnosti, která chtěla získat léčivé byliny z našeho území, a to za každou cenu. Skrze „bílého“ muže vnikla do našeho ležení nemoc. My jsme ne úplně chytře šáhli po rychlé pomoci ve formě prášků – právě od bílého muže, který to s námi myslel dobře, ale jen „na oko“. Po užití prášků nastalo dočasné uzdravení, ale po něm vždy došlo ke zhoršení. O další pomoc jsme prosili Hiawathu, našeho mocného přímluvce u Wakan Tanky (indiánské označení jediného Boha). Ubírat se tímto směrem nebylo nejlehčí. Byla tedy před námi dlouhá cesta, avšak na jejím konci nás čekala cenná rada. Tato rada nám ukázala, jak se uzdravit bez pomoci člověka jen skrze přírodu, starost o ni a díky vztahu s ní.

V závěrečném boji jsme porazili chemií prosáklé bílé muže. Náš úder však nebyl zlý, ale v duchu a příkladu největšího Lékaře – Ježíše Krista. Bílým mužům jsme odpustili. S lítostí a s přáním, aby i oni byli na dobré cestě, jsme je přizvali k jednomu ohni, k jednomu sdílení a k jedné radosti.

Milan Pazdera,

bohoslovec 2. ročníku

Foto: Kateřina Dvořáková

Prázdniny s indiány, snímek Kateřina Dvořáková 01 Prázdniny s indiány, snímek Kateřina Dvořáková 02 Prázdniny s indiány, snímek Kateřina Dvořáková 03