Prázdninové duchovní cvičení VIA

Ve dnech od 8. do 12. srpna 2016 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci konalo duchovní cvičení VIA, které vedl P. Vojtěch Janšta, spirituál Biskupského gymnázia v Ostravě. Tématem celého týdne bylo pro devět mladých mužů uvažování o životní cestě. Otec Vojtěch nabídl zúčastněným několik přednášek, v nichž nastínil různé cesty, kterými se může člověk v životě vydat. Většinu času jsme společně prožili v modlitbě, tichu, při adoracích a mších svatých, či při rozjímání nad Písmem svatým. Mohu říci, že svěřený čas jsme prožili v Boží blízkosti a mnozí jsme byli duchovně povzbuzeni. Díky především Bohu za krásný týden, v němž jsme mohli nabrat a načerpat sílu a povzbuzení do dalších dnů.

Dominik Kovář