Přihláška do semináře

Informace o možnosti přihlášení do kněžského semináře:

V případě, že cítíš volání ke kněžské službě:

  • Navštiv svého pana faráře nebo kněze, který Tě zná, a promluv si s ním o tom, co prožíváš.
  • O přihlášku žádá pan farář farnosti, do které patříš. Popros svého pana faráře, aby se obrátil alespoň nejpozději do konce února na své biskupství s prosbou o vyzvednutí přihlášky.
  • Po přijetí přihlášky se bude konat na biskupství před komisí vlastní přijímací pohovor.
  • Přijatí kandidáti pak absolvují přípravný rok studia v Teologickém konviktu v Olomouci. Tam má dozrát tvé rozhodnutí a zde se také připravuješ na přijímací zkoušky na teologickou fakultu v Olomouci nebo Praze.

Pro kněze olomoucké arcidiecéze:

Prosíme kněze, aby pro informace o přihlašování kontaktovali P. Jiřího Kupku, ředitele Teologického konviktu v Olomouci.

Kontakt pro další informace:

P. Jiří Kupka
Adresa: Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc  

List arcibiskupa Jana Graubnera o přihláškách do semináře v roce 2019

Drazí bratři a sestry.

Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání.

Obracím se i na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku o kněžství uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si dopředu ani neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání, můžete si být jistí, že Bůh se zahanbit nedá a naši velkorysost odmění mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2019.

Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí

arcibiskup Jan