Přihláška do semináře

Informace o možnosti přihlášení do kněžského semináře:

V případě, že cítíš volání ke kněžské službě:

  • Navštiv svého pana faráře nebo kněze, který Tě zná, a promluv si s ním o tom, co prožíváš.
  • O přihlášku žádá pan farář farnosti, do které patříš. Popros svého pana faráře, aby se obrátil alespoň nejpozději do konce února na své biskupství s prosbou o vyzvednutí přihlášky.
  • Po přijetí přihlášky se bude konat na biskupství před komisí vlastní přijímací pohovor.
  • Přijatí kandidáti pak absolvují přípravný rok studia v Teologickém konviktu v Olomouci. Tam má dozrát tvé rozhodnutí a zde se také připravuješ na přijímací zkoušky na teologickou fakultu v Olomouci nebo Praze.

Pro kněze olomoucké arcidiecéze:

Prosíme kněze, aby pro informace o přihlašování kontaktovali biskupského delegáta pro péči o kněžská povolání P. Pavla Šupola, vicerektora arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Kontakt pro další informace:

P. Pavel Šupol
Adresa: P.O. BOX 6 – Žerotínovo nám. 2, 770 08 Olomouc
Email: vicerektor.aks@arcibol.cz

 

List arcibiskupa Jana Graubnera o přihláškách do semináře v roce 2018

Drazí bratři a sestry.

Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání:

– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,

– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,

– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,

– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,

– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.

Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.

Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2018.

Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí

arcibiskup Jan