Přihláška do semináře

Informace o možnosti přihlášení do kněžského semináře:

V případě, že cítíš volání ke kněžské službě:

  • Navštiv svého pana faráře nebo kněze, který Tě zná, a promluv si s ním o tom, co prožíváš.
  • O přihlášku žádá pan farář farnosti, do které patříš. Popros svého pana faráře, aby se obrátil alespoň nejpozději do konce února na své biskupství s prosbou o vyzvednutí přihlášky.
  • Po přijetí přihlášky se bude konat na biskupství před komisí vlastní přijímací pohovor.
  • Přijatí kandidáti pak absolvují přípravný rok studia v Teologickém konviktu v Olomouci. Tam má dozrát tvé rozhodnutí a zde se také připravuješ na přijímací zkoušky na teologickou fakultu v Olomouci nebo Praze.

Pro kněze olomoucké arcidiecéze:

Prosíme kněze, aby pro informace o přihlašování kontaktovali P. Jiřího Kupku, ředitele Teologického konviktu v Olomouci.

Kontakt pro další informace:

P. Jiří Kupka
Adresa: Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc  

List arcibiskupa Jana Graubnera o přihláškách do semináře v roce 2020

Drazí bratři a sestry, v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i ve Vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.

Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.

Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března. S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan