O duchovním povolání

V životě každého z nás přichází okamžik, kdy se začínáme hlouběji zamýšlet nad svým životem. Jaká je moje životní cesta? Jaké plány má se mnou Bůh? Někoho volá do manželství a někoho do duchovního stavu. Bůh přichází do mého života a mluví ke mně, stejně tak, jako mluvil k těm rybářům, které si vybral za apoštoly. A povolává nás stejně jako je. Chce však jedno. Abychom do toho šli naplno, abychom se mu odevzdali cele. To znamená vzdát se mnohdy svých představ a plánů o životě, dobrého zázemí, jistot a vykročili do neznámého a často i nepřátelského prostředí. Avšak vždy s Ním, naplnění radostí a pokojem, který tento svět nikdy nemůže nabídnout.

 

povolaniK čemu nás nyní Ježíš volá? Na prvním místě je to proto, abychom byli s Ním. Člověk povolaný ke kněžství je povolán především k tomu, aby žil s Ježíšem. Stejně jako Ježíš odešel na poušť, kde se připravoval, tak i v semináři se připravují mladí muži na své povolání. Získávají zde vědomosti a znalosti, které jsou potřebné. Je to místo, kde se učí být a žít v blízkosti Toho, od koho jsou povoláni.

 

 

Pokud si myslíš, že i ty jsi volán ke kněžství, můžeš nás navštívit a promluvit si s někým z našich představených o tom, zda by to mohla být i tvá životní cesta.

 

Doporučujeme ti také:

  • život podle evangelia, církevních přikázání a žít dobře přítomný okamžik v plnění svých povinností
  • modlit se
  • najít si dobrého kněze, se kterým můžeš mluvit o svém životě a o svých plánech
  • seznámit se s různými způsoby zasvěceného života – řeholní život, diecézní kněžství, sekulární instituty

A pomoci ti můžou třeba i stránky www.hledampovolani.cz.

 

Kontakt pro další informace:

P. Pavel Šupol
Adresa: P.O. BOX 6 – Žerotínovo nám. 2, 770 08 Olomouc
Email: vicerektor.aks@arcibol.cz

Informace o přihlášce do semináře