Pouť na Sv. Hostýn za duchovní povolání

    První májový den připutovali bohoslovci z arcibiskupského kněžského semináře a studenti Teologického konviktu na Svatý Hostýn, aby prosili za nová kněžská a řeholní povolání, a také aby svoje povolání zasvětili Matce Boží. Velká část bohoslovců připutovala až z Olomouce pěšky.

    Dříve než začala mše svatá, bohoslovci se společně s představenými pomodlili cestu světla. V tento den také k Panně Marii Hostýnské přišel hojný počet mladých rodin ze vsetínského děkanátu, takže slavnostní mše svaté se kromě bohoslovců účastnilo mnoho rodičů s dětmi. Hlavním celebrantem byl P. Antonín Štefek, rektor kněžského semináře. Při mši svaté zpíval seminární sbor. Ve své homilii se otec Antonín dotkl důležitosti svátosti smíření a velké touhy člověka po odpuštění a smíření s Bohem. Ne nadarmo je Hostýn nazýván velkou zpovědnicí Moravy. Po obědě z vlastních zásob se seminární společenství vydalo zpět na cestu k autobusu s krátkou zastávkou u kapličky Panny Marie, kterou bohoslovci zbudovali již před několika lety.

    První májovou pobožnost jsme v tento den mohli prožít v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži, kde jsme se zastavovali cestou do Olomouce. Ač by se mohlo zdát, že naším příjezdem zpět do semináře pouť za povolání k duchovnímu stavu skončila, není tomu tak, v našich modlitbách neustále Boha prosíme, aby poslal dělníky na svou žeň.

Fotogalerie