Pouť k Matce Boží

Třetí neděle velikonoční pro nás bohoslovce a naše představené nebyla obyčejným svátečním dnem. Toho dne jsme se totiž vydali na tradiční pouť na Svatý Hostýn, při které děkujeme a prosíme za naše povolání a také vyprošujeme mnoho dalších a svatých povolání.

Již při odjezdu jsme tušili, že nás počasí bude trochu zkoušet. Při příjezdu na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem jsme vedli rozpravu, jak se vydáme do baziliky Panny Marie. Nakonec jsme se však všichni navzdory sněhu a větru statečně vydali nahoru pěšky. V průběhu mše svaté, které předsedal otec rektor, měl promluvu náš spirituál, otec Jan Szkandera, který podtrhnul latinské sousloví „Christus vivit!“ A to zvláště v tuto dobu, kdy si stále připomínáme Kristovo vítězství nad smrtí. Toto zvolání se nám musí v srdci opakovat stále, ať už konáme jakoukoli apoštolskou činnost. Po mši svaté jsme společně poobědvali v poutním domě. Také jsme měli příležitost sdílet své zážitky z naší poutě. Na samotný závěr jsme přijali svátostné požehnání.

Tímto bych rád poděkoval všem našim představeným a také spolubratřím bohoslovcům za organizaci a společně prožitý čas s Bohem.

Svatá Maria, oroduj za nás!

Richard Kubiček,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Pavel Fiala, Milan Pazdera

dav

dav

cof

cof