Pouť 2. ročníku do Uherského Brodu

V neděli 4. října se bohoslovci 2. ročníku vydali na pouť do Uherského Brodu, aby slavili patrocinium místního kostela, slavnost Panny Marie Růžencové. Pouť byla také spojena s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. V druhém ročníku je nyní 9 bohoslovců, při mši svaté se postarali o ministrantskou službu i hudební doprovod. Slavnostní mši svatou sloužil otec rektor Antonín Štefek, který ve své promluvě připomněl důležitost modlitby růžence, zdůraznil tajemství růžence světla a povzbudil rodiny, které mají důležitý význam v naší společnosti. Na konci bohoslužby předstoupil jeden z bohoslovců, Jakub Lasák, aby vydal přítomným věřícím svědectví o své cestě za Kristem. Následovalo milé pohoštění místních farníků a návrat do Olomouce.

Fotogalerie