Postní „VIRová“ duchovní obnova

Během víkendu od 23. do 25. února 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři objevilo několik VIRŮ. Nemusíte se ale bát, nejednalo se o žádnou nemoc. Slovo VIR pochází z latiny a překládá se jako MUŽ. Čtyřicet mužů tedy přijelo přemýšlet o svém životě a své další životní cestě. Obnovou provázel Mons. Adam Rucki, který nepřijel do neznámého prostředí, jelikož dříve působil v semináři jako spirituál bohoslovců. Většinu víkendu účastníci prožili v silentiu – mlčení. V dnešní době žijeme v hluku a často se neumíme ztišit. Proto je dobré, když si někdy uděláme čas ke ztišení. Protože Bůh nepromlouvá v hluku, ale v tichu. A to měli účastníci možnost zažít i během této postní obnovy. Kromě účasti na mších svatých, promluvách otce Adama, či přijetí svátosti smíření, nebo duchovního rozhovoru, byla také možnost zeptat se během besedy na cokoliv otce Adama, ale také bohoslovců. Nechyběla samozřejmě křížová cesta. Všechno, co zaznělo a co otec Rucki účastníkům ve svých zamyšleních předal, bylo promodleno při sobotní večerní adoraci, při které byla i možnost přijmout přímluvnou modlitbu. Celou postní obnovu zakončili přítomní mužové nedělní mší svatou společně s bohoslovci a studenty Teologického konviktu. V závěrečném hodnocení víkendu zaznívalo nejčastěji, že se účastníkům líbilo společenství. Pokud chcete i vy zažít takové společenství, případně zažít, jak žijí bohoslovci v semináři, nebojte se, a přijeďte k nám do semináře, duchovně se obnovit. Nejbližší možnost bude během prázdnin – od 6. do 10. srpna 2018. Těšíme se na Vás!

VIR 2018 oldin

za organizátory Dominik Kovář, bohoslovec 3. ročníku