Podzimní setkání Antiochie v Libině

Antiochia je společenství mladých katolíků, kteří se snaží nenásilně evangelizovat ve farnostech, kde je málo věřících. Název je podle města, ve kterém se Ježíšovi učedníci poprvé začínali nazývat křesťané. Hlavní akce tohoto společenství je každý rok v červenci a srpnu, kdy ve vybrané farnosti nebo farnostech každé dva týdny tráví čas skupina mladých lidí, kteří ve spolupráci s místním knězem organizují po celé obci nejrůznější akce hlavně pro děti a mládež, ale také například navštěvují seniory.

Hlavním cílem podzimního setkání bylo vyhodnocení letní Antiochie, která se konala na Moravě v Dlouhé Loučce a v Čechách v Bělé pod Bezdězem. Stěžejním bodem programu setkání proto byla sobotní prezentace dvoutýdenních turnusů, které se během léta v uvedených obcích odehrály.

Celkem se nás na setkání sešlo třináct, z toho dva kněží, pět bohoslovců a ještě dvě ženy a čtyři muži. Setkání bylo zahájenou mší svatou v pátek večer, po které byla večeře a vzájemné seznamování. V sobotu jsme začali modlitbou, po snídani proběhla již zmíněná prezentace turnusů, po obědě jsme šli na krátký výlet do okolní přírody a v 16:30 jsme se zúčastnili mše svaté v kapli na okraji Libiny, kterou sloužili oba kněží Radek a Staňa. Večer jsme pak měli adoraci za mládež ve farním kostele v Libině. V neděli nás čekalo navázání na letní Antiochii. Ráno jsme jeli na mši svatou do nedaleké Dlouhé Loučky, po níž jsme pozvali místní věřící na posezení na faru u kávy, výborných koláčků, které pro nás upekla obětavá maminka jednoho z bohoslovců, a bábovky, kterou přivezla jedna šikovná "antiošačka". Tímto posezením jsme navázali na léto, kdy se taková akce konala každou neděli po mši svaté. Na posezení s místními farníky bylo o čem povídat a bylo to moc hezké, toto setkání trvalo asi půl druhé hodiny. Po návratu do Libiny jsme uklidili faru a po obědě jsme se rozjeli do svých domovů.

11

fotogalerie

Milan Werl