Personální změny v semináři

Na přelomu června a července jsou věřící vždy v očekávání, zda jejich oblíbený kněz zůstane ve farnosti, nebo odejde do jiné. V napětí letos byli i bohoslovci, poněvadž se během roku nezávazně hovořilo o personálních změnách, které by mohly nastat v semináři. A skutečně, tyto nezávazné hovory se koncem června změnily v realitu, když svůj odchod oznámil otec spirituál Jan Szkandera a po něm i otec vicerektor Pavel Šupol. Otce Szkanderu, jenž službu spirituála vykonával 14 let, nahradí otec Vladimír Schmidt, naposledy farář v Ostravě – Mariánských Horách. Funkce vicerektora zůstane neobsazená a jeho úkoly se rozdělí mezi ostatní představené a zaměstnance semináře.

Změny se dotkly i Teologického konviktu, sídlícího rovněž v budově semináře; ve službě ředitele končí po 17 otec Alfred Volný, jehož nahradí otec Jiří Kupka, dosavadní farář v Bánově a bývalý vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře.

Nezbývá než odcházejícím představeným poděkovat za vše, co pro seminář udělali, a popřát jim hodně sil ve službě v nových působištích. Nově příchozím představeným přejeme, ať se jim v semináři líbí a ať zodpovědně plní svůj úkol.

Jan Slepička,

bohoslovec 2. ročníku

Foto: Archiv AKS

Málo vnímáme důležitost péče o lidské duše, snímek Lukáš Gelnar P. Pavel Šupol