Pastorační praxe s otcem Kuffou

V červenci tohoto léta jsem strávil dva týdny v Institutu Krista Velekněze v Žakovcích na Slovensku, který zde vede P. Marián Kuffa. Knihy a přednášky tohoto (ne)obyčejného kněze ve mě zažehly touhu podívat se za ním osobně a také přiložit svou ruku k dílu. Po příjezdu jsem byl překvapen rozsáhlostí místní komunity. Práce je zde dost a je opravdu pestrá: od kopání a betonování, přes práci v lese, až po starání se o koně a další hospodářská zvířata. Ihned jsem se také zapojil do duchovního života, který je duší celého díla. Celkově zde žije asi 250 lidí. Kromě klientů je tu samozřejmě celý tým lidí, řídící jednotlivé práce a pečující o potřebné. Pobyt mě naplnil úctou právě k těmto lidem, díky kterým toto požehnané dílo roste. A v neposlední řadě jsem začal silněji vnímat vděčnost za „startovní čáru“, kterou mi dali rodiče a blízcí. Jak totiž říká otec Marián, hodně z jeho chlapců dostalo krumpáč, zatímco my bagr. Proto se nad ně nevyvyšujme, ale raději si navzájem pomáhejme budovat společné dílo.

Josef Biernát,

bohoslovec 3. ročníku olomoucké arcidiecéze

Foto: Josef Biernát

Josef Biernat_Pastoracni praxe