Otec arcibiskup v kněžském semináři

Letošní 4. neděle v mezidobí připadla na 31. ledna, což je den památky svatého Jana Boska. A právě tento světec je křestním patronem našeho otce arcibiskupa Jana Graubnera. A tak otec arcibiskup zavítal do kněžského semináře, kde s bohoslovci oslavil své jmeniny. Oslava začala tím nejkrásnějším způsobem – mší svatou. Ve druhém čtení této neděle zazněl hymnus na lásku od svatého Pavla. A právě láska, jak řekl otec arcibiskup v kázání, je to naprosto zásadní v kněžské službě. Plnění povinností i vzdělání jsou důležité, ale nestačí. Musíme mít skutečný vztah, mít pevnou důvěru v Pána. Proto vyzval přítomné bohoslovce, aby se naplno připravovali na kněžskou službu. Výmluvy na to, že je ke svěcení ještě hodně času, označil za ztrátu času. Před závěrečným požehnáním zástupce za bohoslovce popřál otci arcibiskupovi ve verších a blahopřání zakončil sbor písní ke svatému Janu Boskovi. Po společném obědě se ještě otec arcibiskup setkal s bohoslovci olomoucké arcidiecéze, kterým moudře odpovídal na jejich nejrůznější dotazy.

Fotogalerie