Oslavy 300 let budovy teologické fakulty

V pátek 22. září jsme společně se všemi studenty a vyučujícími oslavili třísetleté výročí budovy, do níž denně chodíme na přednášky, budovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého na Univerzitní ulici. Slavnost začala dopolední mší svatou celebrovanou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, následovalo slavnostní zahájení ve fakultní aule, na němž vystoupili se svými příspěvky mj. rektor univerzity prof. J. Miller, děkan teologické fakulty prof. P. Tavel či historik dr. T. Parma. Po společném obědě na nádvoří budovy následoval bohatý kulturní program, jehož součástí byla např. projekce filmu „Psi Páně“, koncert salesiánského kněze L. Heryána a debata známé moderátorky D. Drtinové s knězem Z. Czendlikem. Všichni bohoslovci se dle svých možností zapojili jako spoluorganizátoři i jako účastníci, někteří setrvali v areálu fakulty až do pozdního večera, kdy probíhal na průčelí fakulty tzv. „videomapping“.

DSC_0289