Oslava narozenin otce biskupa Josefa

V neděli 17. ledna zavítal do kněžského semináře otec biskup Josef Hrdlička, aby společně s bohoslovci oslavil své narozeniny. Setkání začalo mší sv., v jejímž úvodu P. Antonín Štefek, rektor semináře, přivítal otce biskupa a přirovnal naše společenství k oslavující rodině, která tvoří jednotu. Téma jednoty se pak prolínalo celou bohoslužbou, protože tato neděle předcházela týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Otec biskup Josef se v homilii podělil s bohoslovci o své myšlenky, které vyšly z jeho rozjímání v uplynulých dnech. Navázal na evangelium, které vyprávělo o zázraku v Káně galilejské. Začal od významu vody, bez níž nemůže existovat biologický život a z níž se také ve křtu rodí nový duchovní život. Přes víno z evangelia se pak dostal až ke Kristově krvi, která je tekutinou nejvyšší hodnoty. Otec biskup ji přirovnal k obrovskému oceánu Božího milosrdenství, který omývá celý svět od jeho hříchů. V závěru mše sv. bohoslovci poděkovali otci biskupovi Josefovi za jeho službu a modlitby a popřáli mu, aby stále chodil po Božích cestách a aby podle Mariiných slov z dnešního evangelia udělal všechno, co mu Ježíš řekne. Setkání poté pokračovalo společným obědem, po němž byl i prostor k přátelskému rozhovoru mezi otcem biskupem a bohoslovci.

Fotogalerie