Co je seminář

Kněžský seminář je zařízení římskokatolické církve ustanovené k tomu, aby se kandidáti, přijatí diecézními biskupy, příp. řeholními představenými, v souladu se směrnicemi církve mohli řádně připravit na kněžství integrální formací osobnosti kněze a studiem teologie – bohosloví.

V České republice existují dva kněžské semináře.

Bohoslovci českých diecézí: Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice studují v Arcibiskupském semináři v Praze.

V našem semináři v Olomouci se připravují ke kněžství bohoslovci moravských diecézí: Olomouc, Brno, Ostrava-Opava.

V budově semináře v Olomouci sídlí také Teologický konvikt, který je přípravným ročníkem pro vstup do kněžského semináře pro kandidáty z celé ČR.