O semináři

Kněžský seminář je zařízení římskokatolické církve ustanovené k tomu, aby se bohoslovci, určení diecézními biskupy, příp. řeholními představenými, v souladu se směrnicemi církve mohli řádně připravit na kněžství integrální formací osobnosti kněze a studiem bohosloví.