Není klerik jako klerika

Uvidíte-li někoho v klerice či kolárkové košili mějte na paměti, že nemusí jít vždy o kněze. Stejný oděv totiž v našich zemích nosí už bohoslovci. Podle kodexu kanonického práva vstupuje člověk do stavu klerika jáhenským svěcením. A už od starších spolubratří jsem slyšel o této ontologické proměně, jíž se svěcený dostává „do jiného stavu“. Pro mě byl tímto přelomovým datem 23. červen 2018. Při návštěvách různých rodin si uvědomuji, že ač navenek mnoho nepřináším, pozoruji Boží moc, která působí v lidském nitru. Společná modlitba zakončená požehnáním jaksi dostává nový rozměr. V této nové dimenzi jsem mohl prožívat i letošní misijní působení Antiochie v Březové nad Svitavou. Denní modlitba církve, adorace a bohoslužba slova s přijímáním Eucharistie tvořily denně nezbytný duchovní základ nejen pro misijní tým. Na jednu stranu mi přibylo povinností, na stranu druhou jsem prožíval radost a naplnění z toho, že mohu druhým umožňovat alespoň částečně přístup ke zdroji a vrcholu křesťanského života. Mnoho viditelných úspěchů je zhmotněním předcházejících duchovních bojů a cest uzdravení. Děkuji proto všem, kdo i drobnými kapkami svých modliteb přispívají k růstu Božího království mezi námi.

S vděčností žehná

Ondřej Talaš,

jáhen AG Kroměříž

Foto: Dominik Novák / Člověk a víra

dominiknovak, clovek a vira 02 dominiknovak, clovek a vira 01