Návštěva rodin bohoslovců 1. ročníku

V neděli 20. listopadu, u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále, proběhlo v semináři již tradiční setkání rodičů a příbuzných s bohoslovci 1. ročníku. Pro nás je tato návštěva příležitostí nejen ukázat našim rodinám kněžský seminář a náš zdejší život, ale také projevit vděčnost za jejich lásku a podporu. Po slavnostní mši svaté nás čekal společný oběd, který pokračoval neformální besedou s představenými semináře. Poté už každý z nás individuálně své hosty provedl zajímavými místy semináře i přilehlého historického centra Olomouce. Někteří využili možnosti komentované prohlídky kaple sv. Jana Sarkandra, jiní dali přednost krátkému výletu po okolí, nebo posezení v příjemné atmosféře některé z okolních kaváren.

Za tento vzácný a krásný čas chceme na prvním místě poděkovat Pánu. Poděkování za toto povzbuzení na naší cestě ke kněžství patří také hostům z řad rodin, představným semináře a P. Antonínu Baslerovi za prohlídku zmíněné kaple. Jsme vděční i ostatním bohoslovcům, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne od sboru při mši až po obsluhu u oběda.

Návštěva rodin bohoslovců 1. ročníku

fotogalerie

Za bohoslovce 1. ročníku
Josef Biernát